לולאת מל
מדריך מקיף לסיפור על מל

משחק בלאק ג׳ק מאת מל קיי מחברת ליברסקופ בע"מ, תוכנת RPC 4000 W1-01.0

מל קיי

תוכנה זו נועדה לדמות משחק בלאק ג׳ק בין שחקנ/ית אחד (מפעיל המחשב) לבין הדילר (המחשב). מסמך זה מבקש לספק לשחקנ/ית את המידע הדרוש כדי לשחק את המשחק.

לפני משחק הבלאק ג׳ק, יש לקבוע 4 תחנות עצירה במכונת הכתיבה על מנת לספק 4 טורים לדפוס. לפניכם המלצה המפרטת כיצד יש לסדר את הטורים (משמאל לימין) ואת תוכנם:

 1. 15 רווחים. טור זה יכיל שאלות בפורמט אלפביתי ואת תשובות השחקנ/ית.
 2. 12 רווחים. טור זה יכיל את קלפי השחקנ/ית ואת ערכם המספרי או הערה בפורמט אלפביתי.
 3. 12 רווחים. טור זה יכיל את קלפי הדילר (המחשב) ואת ערכם המספרי או הערה בפורמט אלפביתי.
 4. 12 רווחים. טור זה יכיל את התוצאה בסיום כל סבב משחק.

תהליך הטעינה הסטנדרטי של ה-RPC-4000 יטען תוכנה הקסדצימלית מעל גבי סרט רץ (ללא בדיקת ביקורת סכם) אל תוך מיקומי הזכרון 00000 עד 00928. התוכנה תתחיל במיקום 00000. לאחר שהסרט מוכנס, התוכנה בוחרת את מכונת הכתיבה ככלי קלט ופלט ואז מדפיסה ״על כמה ברצונך להמר?״. יש להקליד את סכום ההימור הרצוי במטבעות פני ואת קוד העצירה. למשל: 150* משמעו הימור על 150 פני.

לאחר מכן, התוכנה תדפיס ״עירבוב״. יש להוריד את מתג 1 על מנת לעצור את תהליך העירבוב. כעת התוכנה תדפיס ״חיתוך״ ותדמה את חיתוך החפיסה עד להעלאת מתג 1 בחזרה. לאחר מכן, התוכנה תחלק את הקלפים והמשחק ממשיך.

כל שאלות התוכנה חייבות להיענות באמצעות מקלדת מכונת הכתיבה, ולאחר מכן חובה להקליד על מקש קוד העצירה (). נוסחי תשובה חיובית הניתנים להקלדה הם yes, ok, si, ja, oui. נוסחי תשובה שלילית הניתנים להקלדה הם no, non, nein, nope, * (קוד העצירה לבדו).

אם שני הקלפים הראשונים בידי השחקנ/ית מסתכמים ב-11, התוכנה תדפיס ״לחיצה?״ תשובה חיובית תביא לכך שהתוכנה תחלק לשחקנ/ית קלף אחד נוסף בלבד, ותכפיל את סכום ההימור בסבב המשחק הזה. תשובה שלילית ל״לחיצה״ תביא לכך שהתוכנה תמשיך במשחק כרגיל ותשאל אם השחקנ/ית רוצה קלף נוסף.

הנחיות למשחק

 1. בלאק ג׳ק של השחקנ/ית מכפיל את סכום הזכיה.
 2. התוכנה תכפיל את החזר ההימור לשחקן עבור 5 קלפים שערכם אינו גדול מ-21. הסכום ישולש עבור 7 קלפים.
 3. סכומים שווים ייחשבו לתיקו. התוצאה נותרת ללא שינוי.
 4. עירבוב מתבצע בתום כל סיבוב כאשר אחד מהתנאים הבאים מתקיים: א. 39 קלפים או יותר כבר חולקו. ב. שלושה אסים או יותר כבר חולקו. ג. מתג 4 הורד.
 5. התוכנה תעצור בתום כל סבב אלא אם מתג 16 נלחץ.
 6. סכום ההימור ישתנה בסוף כל סבב אם מתג 8 נלחץ. כל מספר תלת ספרי קביל.
 7. בלאק ג׳ק של השחקנ/ית או של המחשב יביא לסיום הסבב והתוצאה החדשה תודפס בטור מס׳ 4.
 8. אם מתג 32 לחוץ, יש סיכוי גדול מהרגיל שהקלף הראשון שיחולק לשחקן יהיה אס.

טעינת התוכנה בסרט רץ

 1. יש למקם את הסרט בקורא הסרטים
 2. יש לבחור בקורא הסרטים
 3. להוריד מתג ״פעולה 1״
 4. להוריד מתג ״הרצה תחתונה״
 5. להוריד מתג ״קביעת קלט״
 6. להוריד מתג ״תחילת קריאה״ על קורא הסרטים
 7. להעלות מתג ״הרצה תחתונה״
 8. Depress SET INPUT (hmm? isn't it already dpressed? -TL)
 9. להעלות מתג ״פעולה ראשונה״
 10. Depress START READ on the Reader (hmm? isn't it already dpressed? -TL)

הערה

לאחר שסרט התוכנה נשמר בזכרון, השליטה עוברת למיקום 00000. מאחר ותוכנת הבלאק ג׳ק מתחילה במיקום 00000 מאוד קל להעביר אותה. (הורדת מתג ״קבע קלט״, ״הרצה תחתונה״, ו״התחלה״)

(cc) לולאת מל
מדריך מקיף לסיפור על מל

לולאת מל הוא מדריך לאפוס הפולקלור ההאקרים ״הסיפור על מל״. באתר זה נרכז את הסיפורים, המקורות, החומרים והדמויות אשר סובבים את ״הסיפור על מל״, כמו גם חומרים אחרים הנוגעים לפולקלור ההאקרים.